Jan Reich
V roce 1959 maturoval na jedenáctiloté střední škole, poté pracoval jako stavební dělník, rekvizitář, osvětlovač,  dělník v cirkuse Evropa a Cirkuse Kludských, ale především jako fotograf.
 V roce 1961 nastoupil do vojesnké služby. V letech 65 až 70 studoval FAMU
 v Praze, obor výtvarné fotografie. Žil život bohéma a často pobýval s generací
  narozenou kolem roku 1940 v ateliéru pod Vyšehradem – např. s Borisem
 Hybnerem, Ivanem Jirousem nebo Pavlem Sedláčkem. V roce 1968, po ruské
  invazi emigroval do Francie, kde pobyl 9 měsíců. V Paříži fotografoval místní
 obyvatelstvo, ale nakonec se vrátil zpět do Československa. Oproti Paříži bylo v
 Praze pochmurné období, což se odráželo i na lidech a proto Reich začal místo lidí
 fotit tramvaje, ohrady, nádraží, nábřeží apod. Vytvořil tak cyklus Mizející Praha.
 Byl nucen vydělávat si produkcí barevných pohlednic Prahy ,pro Reicha znamená
  černobílá fotografie tajemství, barevná spíše efekt. Pak si koupil dům
  na venkově a začal se věnovat krajinám, interiérům a venkovským lidem. Od roku
 1970 je profesionálním fotografem. Dnes občas vystavuje se sdružením Český
 dřevák (pojem dřevák znamená skříňový fotoaparát).


Samostatné výstavy:
* 1971 - Činoherní klub – Praha
* 1972 - Malá galerie Čs. Spisovatel – Praha
* 1977 - Divadlo v nerudovce – Praha, Malá výstavní síň – Liberec
* 1981 - Staroměstská radnice – Praha
* 1990 - Čs. Spořitelna – Kladno
* 1994 - Malá výstavní síň – Liberec, Galerie ve věži – Mělník
* 1995 - Francouzský kulturní institut - Praha
* 1999 - Galerie photographii – Poznaň
* 2000 - Galrie Archa – Budyně nad Ohří, Galerie Pusta – Katovice, Galerie Avantgarda – Wroclaw,
   Česká centra –Kyjev, Varšava, Sofie, Velký Trnov, Moskva, Paříž, New York
* 2001 - Pražský dům fotografie – Praha, Galerie Nový svět – Praha, Česká centra – Berlín, Budapešť, Riga
* 2002 - Galerie Bohemica – Hanover, Česká centra – Dublin, Abidžan
* 2003 - Česká centra – Bukurešť, Ottawa, Athény, Rada Evropy – Štrasburk, Galerie Louvre – Praha,
   Technické muzeum – Drážďany
* 2004 - Galerie 4 – Cheb, Galerie Matheiu – Lyon, Galerie Modrý hrozen – Litvínov

Ocenění
* 1. místo v soutěži Nejkrásnější kniha roku vyhlašované ministverstvem kultury ČR 1980 – Praha
* Nejkrásnější fotografická kniha vyhlašované Svazem českých fotografů a časopisem Revue 2001
   – Vltava a Praha
* Oceněno v soutěži magazínu fotografie jako nejlepší místopisná nebo turistická publikace 2001 – Vltava a Praha
* Magnesia Litera 2006 – Mizející Praha