foto obrazů: Václav Lamr


Václav Lamr
Narodil se v roce 1943 v Litovli. Vystudoval umělecko-průmyslovou školu v Brně, obor malířské techniky a malby v architektuře ( 1961-1964 ). Před rokem 1968, v době myšlenkového uvolnění , vystavoval na samostatných kolektivních výstavách nastupující generace výtvarníků a pořádal večery vlastní poesie. Od roku 1970 po událostech, které ho orientovaly ke křesťanským hodnotám, začal tvořit obrazy a grafiky s biblickými tématy ( Návrat ztraceného syna, Milosrdný otec, Milosrdný samaritán, Zápas Jákoba s andělem ). Od roku 1993 pracuje také jako výtvarník v kulturní oblasti. Připravuje žáky ke studiu uměleckých oborů zvláště pak v oblasti portrétu a figurální kresby. Organizuje „ Dny tvořivosti “ pro děti a mládež s cílem motivovat i nenadané jedince k nalezení různých možností výtvarného vyjádření. V. Lamr vystavuje své obrazy v České republice ale i v zahraničí. Od roku 1979 žije se svou manželkou Marií a dvěma syny v Praze.