VIKTOR KARLÍK
(nar. 13. 3. 1962 v Praze) absolvoval Střední průmyslovou školu grafickou a pak pracoval v depozitáři Orientální sbírky Národní galerie, pro niž i restauroval. V osmdesátých letech se podílel na řadě samizdatových a jiných neoficiálních kulturních aktivit, 1985 spoluzaložil časopis Revolver Revue, 1995 Kritickou Přílohu RR. Stál u zrodu týdeníku Respekt (je autorem typografického loga), graficky upravil několik desítek knih. Těžištěm jeho práce je volná tvorba, její značná část je spojena s rodnou čtvrtí Smíchov. V roce 2001 mu Galerie Klatovy-Klenová u příležitosti souborné výstavy vydala knižní publikaci s názvem Katalog. Svazek věnovaný Karlíkovým serigrafickým pracem na překližce vyšel v Praze roku 2003, Viktor Karlík vydal také alba Památník (Praha 1994 ) a Linolea (Praha 2000). V roce 2004 vyšla kniha věnovaná jeho linorytům Černé práce / Black Works. Linolea 2000–2004, v roce 2005 kniha Ruce básníků (fotografická spolupráce Robert Portel). Karlík je i autorem bronzové pamětní desky Milana Mejly Hlavsy (odhaleno v Praze 2005), bronzové ceny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě a Ceny Revolver Revue. Pozornost vzbudily jeho ilustrace ke knize Zbyňka Hejdy Sny… O jeho tvorbě psala zejména Pavla Pečinková, Marcel Fišer, Zbyněk Hejda, Jaromír Zemina, Pavel Brázda, Egon Bondy, Miloš Doležal a Viktor Šlajchrt. V roce 1999 natočil režisér Svatopluk Vála Karlíkův portrét pro TV cyklus Ateliéry.

Ocenění:

* Grafika roku 2000, čestné uznání za album Linolea, Česká republika, 2001
* Nejkrásnější česká kniha roku 2004, Černé práce (linolea 2000 – 2004) 3. místo, Česká republika, 2005
* Grafika roku 2006, čestné uznání za serigrafii Černé práce, Česká republika, 2007