Vznik galerie se datuje do r.1999, kdy ji jako kulturní doplněk své vinotéky uvedl v život Luboš Eger. Původní koncept výstavní dramaturgie určil již v době jejího vzniku ve spolupráci s akademickou malířkou Galinou Egerovou a s významným pražským výtvarným kurátorem Přemyslem Řepou. Galerie usilovala vždy o to, aby litvínovské umění milovné veřejnosti představila díla významných českých malířů, grafiků, fotografů a sochařů. U nihž byla "určujícím kritériem vždy jen vysoká umělecká kvalita".     Počet výstav se postupem času ustálil na pěti výstavách ročně, které prezentují v příjemném výstavním rytmu tvorbu grafickou, malířskou či fotografickou. V minulosti tu proběhly výstavy skutečné špičky českého výtvarnictví. Jmenujme jen fotografy světového jména, jimiž bez pochyby jsou Ladislav Sitenský, Jiří Stach, Jan Reich či Gábina Fárová. Přemysl Řepa obohatil dramaturgický profil galerie především tvorbou výrazných osobností sekupených kolem časopisu Revolver Revue - jde především o malíře Pavla Brázdu, Michala Singera  či Viktora Karlíka. Mezi dalšími výraznými osobnostmi, které zde spoluurčily galerijní genius loci, byl i ;prof.Vladimír Franz či pozoruhodný solitér české poválečné malby Ivan Sobotka.Tvorba grafická byla doposud zastoupena dílem autorů - Andrea Tachezy a Mikoláš Axman.     V roce 2001 vstoupila Galerie Modrý Hrozen skrze mezinárodní sdružení Open Air do spolupráce se Švédskou výtvarnou skupinou " BlandArt". Díky této spolupráci mohla být v Litvínově představena sochařská díla Björna Römerta či Larse Malma. A naopak galerie se mohla podílet na organizování jednotlivých autorských výstav ve městech Linköping, Jönköping a Stockholm.

    Galerie MoD je novou generací, novým prostorem, navazujícím na původní galerii Modrý hrozen v Litvínově. Název nové generace galerie Modrý hrozen MoD je odvozen od jejího samotného tradičního obsahu, zachovává její charakter, zaměřený na kvalitu, současně se jí také stává jakýmsi mladším bratrem, novým způsobem, alternativní modifikací. Mod je termín používaný pro úpravu počítačové hry, jež provedl někdo jiný než původní tvůrce hry. Jak ale vypadá prostor, kde spolu tvůrci hry spolupracují? Galerie, autor, kurátor budou našimi průvodci na cestě objevování současné i tradiční umělecké scény napříč žánry.

Najdete nás na